Hvordan man finder Kraftsteder:
Jordstrålesøgning på Jordenergier


De mest magtfulde antikke monumenter rundt om i verden har én ting til fælles: tilstedeværelsen af jordenergier (dvs. underjordiske kilder, helliglinier og helligliniers kraftcentre), som har kraften til at ændre og løfte menneskelig bevidsthed. Jordstrålesøgning er den intuitive praktisering eller teknik, der benyttes for at lokalisere disse Jordenergier.

Alting på jorden er i transformation og omskiftelse, flydende, voksende, blæsende, faldende og løftende sig. Mange af disse systemer som f.eks. floder, vind, vejr og tidevand er nemme at iagttage. Nogle er usynlige for os, fordi vore sanser kun kan opfange begrænsede områder af vibrationer og udstrålinger. Vi kan f.eks. se farver, men ikke røntgenstråler. Vi kan høre lyde, men kun hvis de er inden for vores hørevidde.

Mange af disse usynlige spektrer kan opfattes og "ses" ved en udvidelse af vores sanser via forskellige teknologier: fil, forstærkere, udskrifter, optiske instrumenter samt andre sendere. I fremtiden vil nye spektre blive opdaget, når teknologien til at finde dem med er udviklet. Indtil teknologier er udviklet til pålideligt at opfatte tilstedeværelsen af undergrundsvand og jordenergier, må vi stole på følsomheden i vores legemer og intuitionen i vores tanker til at lede os i den rigtige retning.
Den menneskelige krop er den bedste "modtager" i verden. Vi kan opfatte mange ting, som maskiner ikke kan, især på områder som følelser og bevidsthed. To fintmærkende energisystemer i grænselandet af den menneskelige opfattelsesevne, nemlig de elektromagnetiske felter af underjordiske vandførende lag og helliglinier, er ved at blive anerkendt, studeret og brugt i dag. Disse jordenergier er vigtige, fordi antikke monumenter som f.eks. stencirkler, katedraler og alle slags historiske hellige områder, alle uden undtagelse er placeret på centre af jordenergier
 

Retur til Artikelindex