Hvad er torsionNogle russiske forskere oplyser på internettet, at man i Rusland, men også andre steder i verden, i årtier har arbejdet med en stråling, der udgår fra elementarpartikel til himmellegemer". Et roterende emne skaber et såkaldt torsionsfeld (torsion, engelsk = snoning, vridning). Har emnet udover rotationen en tillige bevægelse (vibration eller banebevægelse) så opstår torsionsbølger – stråling.

Det største problem var at finde et teknisk instrument til at påvise denne stråling, der af psykisk følsomme personer kan fornemmes på forskellig måde, som fx varme eller kulde, men også ses som aura (Kirlianfotografi fungerer på torsion). Andre længe kendte men videnskabelig betvivlede eller uforståelige signaler, som telepati eller vandfinding med håndholdte redskaber, kort sagt parapsykologiske effekter, henregnes af de russiske forskere til torsion.

Efter at russerne fandt ud af, at den elektriske modstand i en wolframtråd (der findes andre påvisningsmetoder) ændres af torsionsstråling, gjorde man blandt andet. nogle opsigtvækkende astronomiske opdagelser.

Retter man en stjernekikkert på et fjernt himmellegeme, så vil lyset træffe øjet på et tidspunkt, hvor stjernen allerede har bevæget sig, længere frem i sin bane. Retter man nu torisionsdetektoren på den beregnede rigtige stjerneposition, så vil den indfaldende torsionsstråling måles kraftigst på dette sted!

Torsionsstråling er efter dette mange millioner gange hurtigere en lyset!

Besynderlig nok vil en position med samme sigtevinkel som mellem lys og torsionsindfald fremefter, også give et mærkbar signal og man har gentaget disse målinger mange gange, da man ikke forstår hvorfor stjernen tilsyneladende afgiver et "fremtidssignal”!

Strålingen gennemtrænger alt (lignende tyngdekraft) og kan kun til en vis grad reflekteres af aluminium, samt afskærmes med særlig behandlet plast (polyethylen).

Diverse geometriske former som cylindre, koner og pyramider med mere udsender torsion i forstærket form og dette har man benyttet sig af ved bygning af torsionssendere, der ved hjælp af hurtige frekvenser (11 GHz) kan have kraftig biologisk virkning.

Også ting i naturen fx en tom bitavle kan på nogle mennesker udløse biologiske effekter, såsom utilpashed, fornemmelsen af at falde eller flyve.

Vedlagte tegning viser en sender, der fx. indeholder en levende and!! Modtageren er udformet som bur for fx en høne og efter flere dages bestråling kommer hønen til at 1igne anden, fx får den svømmehud mellem tæerne!

Efter dette chokerende indslag kan der tilføjes, at de russiske forfattere sammenligner torsion med mange af de fænomener, som diverse alternative forskere benævner deres ifølge lærebogen ukendte kræfter: Reich kaldte det "orgon", Veinik "chronal felt”, Nieper "tyngdefeltenergi"' Brown "elektrogravitation" "rumkvantestråling" (Jeg tilføjer Crane og andre gav det navne som jordstråling, tomme bølger, pseudomagnetisme, mitogenisk stråling, den 5. kraft, antigravitation, fri energi m.m. Man har længe vist, at cirkulært-polariserede laserstråler tiltrækker eller frastøder hinanden, alt efter om rotationen er i samme retning (tiltrækning) eller modsat (frastødning). Iagtagelsen kolliderede dog med kvante elektrodynamisk viden og kunne ikke forklares.

Der gøres også rede for hvorfor nogle (fx mig, se d.n.50) ikke kunne måle den vægtforskel, som nogle japanske forskere demonstrerede med gyroskoper. Ifølge russerne skal snurretoppen foruden rotationen også påføres en tillige bevægelse fx en vibration!

Lige så interessant (også for mig) er oplysningen om, at permanente magneter indeholder et torsionsfelt.

Da også høje elektriske spændinger kan skabe kraftige torsionsfelter, mener man, at Nikola Tesla var den første forsker, der arbejdede med torsion. Desuden nævnes De La Warr, skaberen af det engelske institut og opfinderen af de efter ham opkalde alternative diagnose og fjernhealingsapparater (der findes også i Danmark).

Endelig nævnes de kendte forsøg, hvor to levende cellekulturer, hvoraf kun den ene er inficeret, hver for sig bliver lufttæt indkapslet. De har kun optisk kontakt via et glas eller kvartsvindue. Efter nogen tid inficeres den raske kultur - hidtil formodet via lyset. Denne effekt kan under særlige omstændigheder også frembringes uden synlig kontakt det vil sige ved metalindkapsling.

Artiklen er hovedsagelig en fri gengivelse af disse artikler fra Internettet

  • http://www.amasci.com/freenrg/tors/doc17.html

  • http://www.amasci.com/freenrg/tors/tors3.html

  • http://www.amasci.com/freenrg/tors/doc15.html

  • http://www.amasci.com/freenrg/tors/tors24.html

samt en 5. artikel uddyber emnet med beskrivelser af beregningsmetoder og sendere. Alle artikler er ledsaget af mange kildehenvisninger.

Retur til Artikelindex