Han opdagede tankesporet


 

Kilde: SLAGRUTAN, af Nils Norlén

Nogle mennesker har evnen til at finde vand med en pilekvist. Men det er også muligt at finde bortkomne ting eller forsvundne mennesker og dyr på samme måde. Dette er konstateret af Göte Andersson, 51 år, som for snart 10 år siden opdagede det såkaldte PSI-sporet.
Hans kunnen er undersøgt videnskabeligt og under streng kontrol. Af 40 forsøg foretaget i en treårs periode lykkedes 32 fuldstændigt, alle ved pilekvistens hjælp. Interessen for pilekvistens muligheder blev tidligt vagt hos Göte af hans far,Arthur Andersson, som er en velkendt vandsøger i Svanskog, Värmland. Han har med pilekvistens hjælp fundet frisk og rent vand til hundredevis af mennesker.

VISUALISERING
Selv er Göte kunstner og har en stærk indre evne til visuali¬sering (at skabe sig et indre billede), som spiller enstor rolle i hans fortsatte eksperimentering. Han bor på et gudbenådet smukt sted, Skäggebols gård lige der hvor Glafsfjorden løber ud i Byälven. Han har altid intereseret sig for parapsykologi og læst mange artikler om emnet. Bl.a. havde han et eller andet sted læst at det var muligt at måle menneskets udstråling -auraen, ved hlælp af pilekvisten og ville have sin fars hjælp til at prøve dette.Arthur syntes først det var lidt mærkeligt, han har jo hidtil kun brugt grenklyften til at finde vand med, men han gik med på ideen og opdagede til sin store forbavselse at pilekvisten gjorde kraftigt udslag omkring Göte. Jeg ville forsøge om det gik at udvide denne stråling og prøvede at tænke meget intens på en stol nogle meter væk. Til den erfarne vandsøgers store forbavselse fandt han et tydligt "spor" mellem Göte og stolen. Göte havde alså med tankens kraft skabt et energispor mellem sig selv til et andet emne (stolen).

Det første PSI-spor (tankespor) var opdaget. (PSI er det 23. bogstav i det græske alfabet. Samtlige paranormale fenomener samles normalt under betegnelsen PSI).
Jeg blev meget intereseret af denne opdagelse, men intet er jo rigtigt hvis bare nogle få personer kender til det. Jeg måtte have mere bevis for at det her tankespor virkelig eksisterede. Derfor tog jeg kontakt til nogle dygtige opmålere og afsatte nogle år til at udvikle evnen og kundskaben til med visualisering at etablere et "spor" mellem mig og et emne, som var gemt ude i terrænget og som med pilekvistens hjælp skulle søge at finde dette emne. Men jeg vil også have dette fænomen videnskabeligt undersøgt og dukomenteret, siger han. Derfor tog Göte kontakt til fysikeren Jens A Tellefsen og Nils-Oluf Jacobson, psykiater med stor viden indenfor PSI-området, og en projektgruppe blev nedsat. Forskningen som kørte i 3 år, udførtes så emner, og mennesker, som Göte kende til, gemtes ud i terrænget, uden at han viste hvor. Göte (senderen) stod på en særlig plads og sende sine stærkt konsentrerede tanker mod emnet, som han ikke viste hvor var.
Høj træfsikkerhed.

Personer med pilekvist havde først undersøgt at der ikke var forstyrrelser fra vandårer, stærk jordstråling og anden stråling på pladsen. Når så Göte havde visualiseret det gemte emne gil målepersonen i en cirkel omkring senderpladsen og der hvor instrumentet slog ud kunne sporet følges hen til pladsen hvor emnet var gemt. 40 gange gentog man eksperimentet med forskellige variationer, nogle meget avancerede, under treårs perioden og under meget omhyggelig kontrol. Af de 40 forsøg lykkedes de 32 helt, mens et fåtal mislykkedes helt. Dermed havde forskerne fået bevis for at PSI-sporet eksisterede. Sammen skrev de en rapport, som vant 1. pris i en konkurrence som var udbudt af et af de ledende parapsykologiske tidskrifter, Journal of the Society for Psychical Research i England. Jacobson og Tellefsen anser i sin rapport at Göte Andersson har gjort et virkeligt gennembrud indenfor PSI-forskningen og mener at PSI-sporet virkeligt eksisterer.
(se internetadressen: http://home3.swipnet.se/ w 33505/artikler/p¬si/eng/track1.htm Reds anm.) Eksperimentet viser at afstanden ikke syntes at have nogen betydning.

Resultat kan opnås fra få meter til mange kilometer. På en af dagene foretog vi ni eksperimenter hvoraf syv var vellykket.

SKREV EN BOG.
Göte Andersson har også skrevet en bog, som han helt enkelt har kaldt "PSI-sporet". Her fremlægger han forskningsresultaterne og hans egne erfaringer med det parapsykologiske fenomen. På et sted skriver han om sin opdagelsesrejse i en usynlig men ikke desto mindre reel virkelighed, som på grund af sin gådefuldhed har fået benævnelsen paranormal eller parapsykologisk. (Para betyder ved siden af eller paralelt). Han erklærer videre at den energi som findes her skabes sansynligtvis ikke af mennesket, men kommer fra det udbredde energifelt som, antager han, gennemstrømmer alt. Menneskets aura er en del af dette kraftfelt og af holistisk natur.
I afslutningen kommer han ind på et fenomen som benævnes Psykometri. Det betyder, at personer med denne egenskab bare ved at berøre et emne får indtryk/indsigt af specifike hændelser som emnet har været indblandet i. Den psykometrifølsomme oplever at der findes en slags indprintning tilbage i emnet, ude fra det holistiske felt som omgiver det, resonerer Göte. Man kan da antage at emnet bara er et kontaktpunkt for de aftryk eller hukommelser som findes lagret i feltet et eller andet sted. Herfra er der ikke langt til synskhed. Måske er Götes opdagelse af PSI-sporet en forklaring på at visse personer kan "rundt om hjørnet" ? - Eller fx. at hunde kan finde tilbage til deres tidligere hjem, hvis de har skiftet ejere og er flyttet flere hundrede kilometer væk, måske leder deres visuelle billeder af område og huse dem tilbage ? Det kan tænkes at der etableres et PSI-spor til at navigere efter.

VIL BEVISE.
Göte er en rolig og eftertænksom person, som ikke anvender store ord om sit sælsomme egenskab, som ikke beretter om mere end han kan stå indefor. På spørgsmålet om det han sysler med skulle have noget med magi eller okultisme at gøre slår han afværgende ud med hænderne. - Nej, det her handler om endnu ganske ukendte kræfter, som mange mennesker har mere eller mindre af, - men sortkunst - NEJ... Göte vil gerne bevise at PSI-sporet eksisterer. Selv om jeg under ubeviste omstændigheder får pilekvisten til "at slå", tror han at det vil fungerer. Jeg skal først gennemsøge pladsen med pilekvisten for at undersøge om der findes noget som kan forstyrre vores lille "seance". Göte står bomstille og visualiserer et emne, som jeg ikke ved hvad er eller hvor det befinder sig. At han anstrenger sig virkeligt hårdt mærkes, han er ligesom ikke modtagelig for indtryk udefra under et til to minutter. Derefter skulle jeg gå, med pilekvisten, over området mellem ham od emnet, og jeg kan bare sige dette: - Det trak i kvisten som bare ......! Emnet som han havde kontaktet med sin tankekraft var et træ ca. 30 meter borte.
Han ønsker at disse fenomener udforskes yderligere af videnskaben. Han vil tage kontakt med forskere og teknikere, som kan hjælpe til at konstruerer instrumenter som kan måle den energi - eller hvad det nu er - som via PSI-sporet påvirker jordstrålesøgeren - . Foruden de rent videnskabelige forsøg sammen med opmåler Leif Andersson og Karin Eriksson har Göte foretaget mange vellykkede forsøg, mår de med tankekraft og pilekvist/vinkelpinde har fundet personer som gemte sig i skoven, og enkelte gange fundet døde dyr. Göte Andersson forventer at hans opdagelse af PSI-sporet kan hjælpe til med at løse hidtil uløste gåder på det parapsykologiske plan.

Fra bogen "Svenskana och deras övernaturliga upplevelser" af Nils Norlén, förlaget Parthenon.
Kilde: SLAGRUTAN nr. 10/98
 

Retur til Artikelindex