Et fantastisk eksperiment.


 

I oktober måned 1943 medens 2 verdenskrig stadig rasede på fuld kraft, ligger den amerikanske destroyer Eldridge i dok på orlogsværftet i Philadelfias flådehavn, USA. Pludseligt sker der noget forunderligt, som arbejderne og de andre personer der var til stede på værftet aldrig glemmer. Eldridge forsvinder for øjnene af dem, i en grønlig tåge, man kan kun ane omridsene af skibets skrog i vandet. Få sekunder senere dukker den op i havnen i Norfolk, Virginia over 300 km borte, hvor den observeres af nogle engelske søfolk som er på landlov. Derefter bliver den igen synlig i Philadelfias havn. Et af de mest sælsomme forsøg, som verden nogensinde har oplevet, er vellykket afsluttet.

Siden afslutningen af 2 verdenskrig har der verseret hårdnakkede rygter med hensyn til dette militære forsøg, der handler om, at den amerikanske flåde i 1943 med stort held gennemførte et avanceret eksperiment, med kunstige magnetfelter som endte i en menneskelig katastrofe. Eksperimentet var det endelige resultat af et militært forskningsprojekt, som oprindeligt var startet på initiativ af den kendte fysiker Albert Einstein og var baseret på hans arbejde med at udvikle "en forenet feltteori" som han havde klar allerede i 1927. Det er almindeligt kendt at Einstein havde den grundlæggende holdning, at videnskaben ikke måtte anvendes til udvikling af militære projekter. Men nazismens voldsomme fremmarch, deres grusomme behandling af jøderne og den katastrofale situation efter krigsudbruddet, fik ham til at ændre sin holdning.

Den amerikanske flåde benægtede hårdnakket at forsøget nogensinde havde fundet sted og det fik de verdensberømte forfattere Charles Berlitz og William L. More til at undersøge kilderne til disse fantastiske rygter nærmere. De samlede alle de oplysninger om eksperimentet de kunne støve op, de talte med adskillige øjenvidner og personer der havde været påmønstret Eldridge. Det blev til bogen Philadelfia Eksperimentet.

I destroyeren Eldridge, blev der i 1943, på et skibsværft i Philadelfia indbygget et enormt anlæg til at frembringe elektromagnetisme. Anlægget havde en størrelse som aldrig tidligere var set. Det skulle producere et ekstraordinært kraftigt magnetfelt, som skulle gøre krigsskibet usynligt. Eksperimentet lykkedes over al forventning og skibet forsvandt i følge beretning fra øjenvidner i en tågeagtig dis. Men fordi man ikke dengang havde kendskab til de biologiske virkninger fra et sådant magnetfelt på organismen og hjernen hos mennesker, fik det de forfærdeligste helbredsmæssige følger for det mandskab der gjorde tjeneste på destroyeren. Dokumenterede beretninger fra bl. a. officererne på Eldridge fortæller, at mange medlemmer af besætningen fik tydelige adfærdsforstyrrelser, andre tumlede rundt som om de var berusede mens de samtidig rystede af en hysterisk latter der var helt ude af proportioner. Andre igen faldt bevidstløse om. Ja enkelte af besætningen påstod endda bagefter, at de havde været på besøg i en anden verden og havde haft kontakt og talt med mystisk udseende væsener. Der var enkelte dødsfald og mange andre blev kronisk plaget af fysiske eftervirkninger.
Efter eksperimentet var afsluttet, blev hele mandskabet afmønstret som sindsuligevægtige og derfor uegnede til videre krigstjeneste. De blev sendt på rekreation der varede flere måneder og derefter tilkendt livsvarig pension. Derudover blev alle pålagt streng tavshedspligt om eksperimentets forløb.

Den norske læge Vilhelm Schelderup omtaler eksperimentet i sin bog "Elektromagnetismen og livet. " Citat: Ifølge en anden skildring blev halvdelen af mandskabet og officererne spontant sindssyge og mange af dem blev kroniske psykiatriske patienter. Flere af dem blev "fastfryst" i kortere eller længere tid og blev som følge af dette sindssyge og talte i vildelse. Dette kan tyde på at virkningen af magnetfeltet udløste "kataton psykose" hos et større antal af mandskabet. I dag har man en større viden om virkningen af magnetfelter på den menneskelige hjerne og de personer der var ansvarlige for projektet i 1943 er gået på pension eller døde. Måske har amerikanerne gravet det gamle projekt frem igen og udviklet det med ny viden og på et højere teknologisk niveau. Under den store NATO øvelse i Norskehavet i 1986 blev en større amerikansk flådestyrke nemlig forflyttet tværs over Atlanterhavet uden at russerne, ifølge en amerikans marinetalsmand, var i stand til at registrere dette.

Dette krigstidsforsøg, som de amerikanske militære myndigheder indtil nu hårdnakket har benægtet, viser med al tydelighed, hvor følsomme vi mennesker er overfor ændringer i de naturlige magnetfelter, som findes i vore nærmeste omgivelser. De naturlige magnetfelter har svingninger, der er i harmoni med de svingninger som styrer alle de livsvigtige funktioner i vores krop.
Når man tolker resultaterne af talrige videnskabelige undersøgelser og forsøg og sammenligner det med den rytme og balance der findes i naturen kan man med meget stor sikkerhed fastslå at vi mennesker biologisk set er energimæssigt tilpasset til det naturlige elektromagnetiske miljø som har naturen har skabt os til og anbragt os i. I dette naturlige miljø er kroppens følsomhed for naturens svingninger blevet til. Svingningerne styrer alle livsvigtige processer i kroppen, de er grundlaget for vor eksistens og i tidernes morgen årsagen til at livet opstod på jorden.

Når man søger efter årsager til utilpashed, mental og fysisk sygdom eller andre uforklarlige helbredstilstande er det derfor naturligt også at søge i naturen fordi vi er yderst følsomme, nogle mennesker mere end andre over for ændringer i det naturlige miljø. Det er i denne forbindelse ligegyldigt om ændringerne er naturlige eller kunstige. Leonardo da Vinci ville stadigvæk holde fast ved sine ord, hvis han havde levet i vores tidsalder. I naturen findes ingen virkning uden årsag....

Kilde: Vilhelm Schelderup: Elektromagnetismen og livet -- Charles Berlitz og William L. More: Philadelfia eksperimentet. Civilingeniør. Johannes I. Rasmussen: Analyse af den fysiske og biologiske baggrund for biologiske virkninger af elektriske og magnetiske felter med ekstremt lave frekvenser.

Kilde: Alternativt Nettverk

Retur til Artikelindex