El fare bevist.


I en rapport til “US National Council on Radiation Protection” fremlægges der bevis for, at elektromagnetisk stråling er sundhedsfarlig. Der er ikke længere tvivl om, at felterne fra høj og lavspændingsledninger og elektrisk udstyr øger kræftrisikoen, siger rapporten. Der påvises også en sammenhæng med andre sygdomme såsom hjertelidelser, Alzheimer og Parkinsons sygdom.

Rapporten, som er lækket ud til Microwave News, er lavet af elleve førende forskere på området i USA og regnes for den mest omfattende undersøgelse hidtil.

Der foreslås faregrænser, som er 5000 gange lavere end de eksisterende. At følge dem vil have nogle meget dramatiske og kostbare konsekvenser for vor måde at bruge elektricitet på. Men det vil samtidig nedsætte omfanget af mange af nutidens største sundhedsproblemer.

Kilde: Alternativt Nettverk


Retur til Artikelindex