Den mystiske sygdom, der kom fra rummet.


Jordens magnetfelt er et statisk ensartet felt og beskytter os mod den stråling fra solen der har skadelig virkninger på organismen. Under sin skærmende funktion påvirkes det imidlertid af solens stråling og derfor varierer dets feltstyrke i en bestemt døgn- og årsrytme. Der forekommer dog en voldsom variation i feltstyrken når der fx forekommer magnetiske storme på solen. Det kan medføre overspændinger i elektriske ledninger og kredsløb og dårlig kvalitet i radio og tv signaler. Det er let at leve med, men værre endnu er, at sådanne ekstraordinære situationer også har biologiske virkninger.

 

Foruden jordmagnetfeltet eksisterer der i nærheden af jorden flere forskellige felter af naturlig art. Baggrunden for eksistensen af disse felter, har man endnu ikke helt afdækket, men de biologiske virkninger kender man og de er almindeligt accepterede. Et af disse felter er Schuman bølger, der er opkaldt efter den videnskabsmand der først opdagede dem. De opstår ved resonans mellem jordoverfladen, jordmagnetfeltet og ionosfæren. og har en grundfrekvens på 7.8 Hz, denne frekvens findes i hjernen hos alle pattedyr og er af afgørende betydning for vores almene velbefindende.

 

Beviset for vigtigheden af bølgernes virkninger og betydningen for menneskets biologiske ligevægt blev leveret af den amerikanske rumfartsstyrelse NASA. Det er almindeligt kendt, at besætningsmedlemmerne på de første bemandede rumflyvninger vendte tilbage til jorden med en uforklarlig sygdom, trods det faktum, at alt det tekniske udstyr fungerede nøjagtigt som det skulle efter planen. Videnskabsmændene havde kendskab til før man udførte den første bemandede rumfærd, at der fandtes kosmisk stråling der havde skadelige virkninger på mennesker. Med hensyn hertil var besætningen på den pågældende ekspedition omhyggeligt og ekstra godt afskærmet mod denne stråling. For godt afskærmet er måske en bedre benævnelse.

 

Man troede i begyndelsen, at der var tale om en gådefuld "rumsygdom", men kunne dog ikke forklare årsagen og sammenhængen. En af videnskabsmændene kom tilfældigvis i tanke om en rapport som på et tidligere tidspunkt var blevet offentliggjort om virkninger og erfaringer i sammenhæng med Schumann bølger. På den efterfølgende rumfærd indbyggede man en derfor en generator i rumkapslen som kunstigt kunne frembringe Schumann bølger med den nøjagtige frekvens og intensitet som de forekommer i det naturlige elektromagnetiske miljø på jordoverfladen.

 

Så skete det som man ikke havde troet var muligt. Astronauterne vendte tilbage til jorden, raske, friske og i god fysisk form. De var ikke belastet af "rumsyge" og ved senere rumflyvninger er der indtil nu ikke konstateret et eneste tilfælde af "rumsyge" Den generator som NASA indbyggede i rumkapslen, er nu en fast bestanddel under rumflyvninger og er internationalt kendt under navnet "Marah apparatet".

 

Hvad var årsagen til at denne indbyggede Schumann generator kunne forhindre de gå defulde sygdomme? Det kunne den fordi astronauterne på rumfærden bevæger sig udenfor Ionosfæren, hvor svingningerne fra Schumann bølgerne ikke findes. Det resulterede i irritation af astronauternes totale biologiske ligevægt og var dermed den grundlæggende årsag til de gådefulde helbredsmæssige forstyrrelser. Dette er det bedste bevis, man nogensinde har fået for, at menneskets organisme direkte optager og har brug for disse bølger. Samtidig bekræfter denne historie sandheden i Leonardo da Vincis 500 år gamle ord -- I naturen findes ingen virkning uden årsag.

 

Denne naturlige frekvensrytme der er typisk for jorden, kan på bestemte geografiske steder, de såkaldte "Hot spots", på grund af forskellige unormale geologiske forhold, være stærkt forstyrret. Disse Hot spots er heldigvis sjældne, men har man bygget sit hus et sådant forstyrret sted og har man det dårligt, kan placeringen måske være en medvirkende årsag til, at kroppens funktioner ikke er i balance og til, at man ikke fysisk fungerer på et normalt niveau. Der er al mulig grund til at respektere og tage dette forhold i betragtning når det handler om sygdom og især, hvis det handler om uforklarlig sygdom.

 

DE FRAVÆRENDE BØLGER.
Jeg havde foretaget en geopatisk undersøgelse Fru H, 63 år gammel, førtidspensionist som var stærkt plaget af kronisk leddegigt. De ændringer der var foretaget med hensyn til hendes sovested havde haft en glimrende effekt og medført en god bedring i hendes meget pinefulde tilstand. Sygdommen var naturligvis stadigvæk kronisk, men hendes smerter var blevet mindsket betydeligt og blevet lettere at udholde. Samtidig kunne hun i samråd med sin læge nedsætte sit store forbrug af stærk smertestillende medicin og erstatte det med mildere typer. Hun oplevede nu for første gang i mange år at få en god nattesøvn uden brug af sovemedicin. Det medførte også at hun fik mere energi om dagen og hun havde nu overskud til, at foretage sig flere ting i sin hverdag, end hun havde kunnet før. Det var jo en meget lykkelig ændring for hende selv og hendes familie, men bestemt også for mig, fordi jeg, med enkle naturlige midler, havde fået mulighed for at hjælpe et medmenneske til at få et mere smertefrit liv.
 

Desværre vendte smerterne tilbage efter der var forløbet et stykke tid, det var værst under stærke lavtryk, under uvejr og i tordenvejr. Vi prøvede at opstille en lille Schumann bølge generator, generne forsvandt i løbet af forbavsende kort tid og den gode delvis smertefri tilstand hos Fru H. vendte tilbage. Hun kunne nu atter leve et aktivt liv. Disse specielle geologiske forhold på det sted hvor hun bor og som Fru H. var uvidende om, var altså en medvirkende faktor til at hendes sygdom blev forværret under ugunstige vejrforhold. Ja, man kan næsten tale om at der skete et lille mirakel for Fru H. efter at generatoren var stillet op.
 

Sferics er et meteorologisk fænomen, der opstår ved gnistudladninger og lyn i og imellem skyformationer under stærke lavtryk. De rummer stråling på mange forskellige frekvenser, herunder også frekvenser der påvirker personer der er følsomme overfor vejrforandringer. Især mennesker der er plaget af gigt registrerer ubehag og smerter. Sferics påvirker altså vort nervesystem på en negativ måde.

 

Mikromagnetimpulser er er et andet naturfænomen der består af ekstraordinært lave periodiske svingninger som følger jordens magnetfelt, parallelt på dette og med en frekvens der ikke overstiger 100 Hz. Det har en helt ekstraordinær lav feltstyrke, der under normale forhold er 1/1000 del af jordmagnetfeltet. Med hensyn til disse bølger har man ikke registreret eller påvist biologiske virkninger på astronauter under rumrejser, idet feltet også findes i de områder af universet, hvor rumrejserne foregår. Men i forbindelse med magnetiske storme, hvor disse felter og jordens magnetfelt som regel afviger meget voldsomt fra det normale, har man konstateret store ændringer i adfærdsmønstret hos mennesker og en betydelig stigning i antallet af henvendelse fra psykiatriske patienter til læger og hospitaler.

 

Under videnskabelige forsøg har man udsat mennesker og dyr for magnetfelter frembragt af kunstig vej og med den samme unormale styrke. Man konstaterede her de samme ændringer i adfærdsmønstret hos forsøgspersonerne, samt adskillige andre reaktioner. Resultaterne viser, at det der var det helt afgørende for reaktionerne, var ændringen af styrken i det kunstige magnetfelt. Det viste sig, at selv meget lave frekvenser ned til 0.2.HZ havde biologiske virkninger.

 


Retur til Artikelindex