90 km - den farlige fartMennesket er udsat for kræfter som ikke kan ses men som påvirker kroppen. Naturens strålingsfelt påvirker os rent fysisk, og på visse punkter er strålingen stærkere end andre steder.

Det er Dick Sjöbergs udgangspunkt for en omdiskuteret hypotese: 90 kilometer i timen er en farlig fart. Den gør at føreren bliver søvnig.

Han har også forklaringen: Ved 90 km/t færdes vi med en hastighed af 25 meter i sekundet. Det betyder at vi passerer 4 til 5 Currykryds hvert sekund. netop den frekvens, 4-6 Hz (Hertz), gør os søvnige. Currylinierne - påvist og navngiver af den tyske læge Manfred Curry - findes over hele jorden. I mellemsverige er der ca. 4.2 meters afstand mellem krydspunkterne, hvor strålingen er stærkest. Dette her er i videnskabens randområde, det er jeg vel vidende om. siger Dick Sjöberg. Men selv er jeg overbevist om at periodiciteten har betydning for hvordan vi påvirkes.

ENERGIFELT.
Helbredet påvirkes af naturens felt, siger Dick Sjöberg. Det har stor betydning hvor og hvordan man bygger sit hus, og hvor man stiller sin seng o.s.v. Det har man næsten glemt i den vestlige verden. Her har farmakologien fået et så fast greb, at man bare søger hjælp i substanser. Og lægerne, de kikker bare i deres “bibel”. I Østen har man kundskaben om naturen og dens kræfter i behold.

VI LEVER I ENERGIFELTER OG DE PÅVIRKER OS.
At netop 90 km/t er søvndyssende anser Dick Sjöberg bevist ved såkaldte blindtester i Østrig med personer som havde søvnbesværligheder. 83 % af de personer som fik 4 Hz påvirkning havde efter 6 ugers behandling lettere ved at falde i søvn. Deres indsovningsproblem var borte.

EN DÅSE / BOKS I BILEN.
En lille radiosender kan narre naturen, hævder Dick Sjöberg. Allerede 25 år tilbage har lavfrekvent sending været anvendt til at behandle bl.a. reumatisme, vejroverfølsomhed og søvnproblemer. Frekvensen 24 Hz har en opkvikkende effekt, ved bilkørsel slås den sløvende frekvens fra Currykrydsene ud og man forbliver vågen og på vagt. Sjöberg har selv prøvet effekten og beretter om en bilrejse, som normalt skulle kræve en pause og noget søvn. - Jeg kørte fra Lidingö til Eksjö, omkring 40 mil (400 km,red.) ved femtiden om morgenen efter bare 3 timers søvn, arbejdede hårdt hele dagen og kørte senere samme vej tilbage. Jeg startede hjemrejsen ved 21.30 tiden og kørte hele strækningen direkte uden at føle mig træt. Størstedelen af vejen er hastighedsbegrænset til 90 km/tm, netop den farlige og sløvende hastighed. Jeg overholdt hastighedsgrænserne, men jeg havde udkonkurreret den sløvende frekvens på kunstig vis. Senderen som Sjöberg anvender er en lille boks på nogle få centimeter, vægten er 28 gr. strømforsyningen et litiumbatteri på 3 volt. Boksen kan reguleres til at sende flere frekvenser fra 2 til 24 Hz. Den kan altså bruges til lettere at kunne sove hvis man har søvnbesværligheder eller for at være på vagt og ikke blive søvnig ved bilkørsel, hævder Dick Sjöberg.

LASTBILER
Alle langturschaffører burde have den i deres køretøj, de har en ensformig og søvndyssende rytme og kører ofte om natten hvor kroppen er indstillet på søvn. Ofte ser man mærker af lastbilspor i rabatten, somme tider en anhænger eller hele vogntoget som er væltet eller kørt af vejen. Det er skikkelige professionelle chauffører som sidder bag rattet, men de bliver trætte af den lave frekvens og ensformige rytme.

For nuværende forsøger Dick Sjöberg at gøre bilindustrien interesseret i den lille sender. Den skulle være indbygget i alle nye biler, med strømforsyning fra bilens elsystem og koblet til tændingen. Den kunne sidde i taget, ved rattet eller måske allerbedst på sikkerhedsselen så den havnede over solar plexus. Bilens pris ville ikke stige mærkbart.

ELMAK MK 75 er navnet på senderen. Den fremstilles i Slovenien og koster ca.1300.00 kr.

Omtalt i VI BILÄGERE 3 1996.
Artikel fra SLAGRUTAN nr. 4 / 96

 

Retur til Artikelindex