Pendulet.


 
I brug som ønskekvist er et pendul »enhver lille vægt, der er forbundet med hånden med et bøjeligt led«, hvad der plejer at betyde et blylod for enden af en snor. Men når jeg siger »enhver lille vægt«, så mener jeg faktisk, at enhver lille vægt kan bruges. Faktisk er jagt på ting, der kan bruges som pendul, blevet en af mine mere besynderlige små hobbies. Valget af et lod til pendul er mere et spørgsmål om tilfældige indfald end noget andet, men alligevel endnu en gang - vær realistisk. Husk, at fra det mekaniske syn på inerti og balance skal et lod være nogenlunde symmetrisk omkring sin lodrette akse og skal heller ikke være for langt på denne akse, så man risikerer, at det hopper i stedet for at svinge roligt, når man bruger det. Det løgformede murerlod i messing opfylder de mekaniske krav perfekt, men siden de er ved at blive sjældne og kostbare, ser jeg efter dem i enhver marskandiserbutik på min vej. Hvad vægt angår, så begynd med noget, der vejer omkring 60 gram og hænger i en snor på ca. 8 cm - men mere om det senere under »justering«.

Fremstilling
Man kan fremstille sit eget lod, men det vil nok kræve en drejebænk at gøre det, så det vil formentlig være lettere at købe eller finde noget, der kan gøre det ud for det. Bind det til en stump snor, sejlgarn, fiskesnøre, gammelt snørebånd eller hvad som helst, ca. 30 cm langt. Når du har gjort det, har du et pendul.

At holde det
Efter at have eksperimenteret en hel del vil jeg hævde, at det greb, der er vist i fig. 13 er det mest praktiske, i hvert tilfælde fra et mekanisk synspunkt. Hold snoren mellem tommel- og pegefinger (på højre eller venstre hånd) med ca. 8 cm snor mellem dem og loddet. Sno resten af sejlgarnet om hånden, så det er af vejen og du ikke risikerer, at den løse ende bliver viklet ind i loddet på det forkerte tidspunkt. Det er således tommel- og pegefinger, der bestemmer den effektive længde på pendulsnoren, og man kan let justere længden lidt ad gangen ved at gribe snoren i forskellige punkter. Der er naturligvis mange andre måder at holde pendulet på, men siden de fleste lader pendulets effektive længde ændre sig i brug, vil jeg foreslå, at du begynder med denne.

Brugen
Du kan bruge pendulet i hvile som neutralstillingen, men jeg har altid syntes det var uhåndterligt. Jeg foretrækker at bruge pendulet i frem og tilbagesving som neutralstilling, og jeg føler, at det hjælper pendulet til at gå glat fra neutralstilling til reaktion. Så lad pendulet svinge let frem og tilbage, lad sindet falde til ro på dets svingninger i en stabil linie frem og tilbage. Så er der to slags reaktioner: et skift fra frem og tilbage til rotation, med eller mod uret, og en ændring i svingaksen. Det første, skiftet fra frem og tilbage til rotation, er den sædvanlige reaktion på en genstand, som feks. hovedvandledningen i øvelserne i det forrige kapitel. Hvis du koncentrerer tanken om at holde pendulet i rolige svingninger og du går langsomt, så skulle pendulets frem og tilbagesving ændres til rotation, når du går over røret og igen gå frem og tilbage, når du har passeret det. Men hvis du går for hurtigt eller bruger for lang en snor (så loddet skal have et par sekunder til hver svingning frem og tilbage), så vil du være gået forbi reaktionspunktet, før pendulet har fået en mulighed for bare at begynde at ændre bevægelse - så pas på. Det hjælper, hvis du ændrer snorens længde, så pendulets svinglængde svarer til din skridtlængde - jeg plejer at prøve på at få det til at gøre ét udsving til ét skridt. Pendulet kan rotere begge veje, og skønt de forskellige rotationsretninger kan komme til at betyde forskellige ting, som jeg senere skal forklare, så vil det sandsynligvis i øjeblikket falde dig lettest at bruge sving som neutral og omdrejning begge veje som reaktion. Den anden slags reaktion omkring svingaksen, er et retnings udslag, ligesom vinkelpindene, der drejer parallelt for at angive en retning. Du behøver den ikke endnu, men jeg skal forklare dens brug senere.

Justeringer
Der er to justeringsmuligheder for følsomhed på et pendul: at ændre vægten eller snorens længde. Den første af disse er mere et spørgsmål om, hvad der er praktisk end om følsomhed. Hvis du skal gå meget omkring, vil jeg gå ud fra, at du skal bruge et tungere lod, mellem 60 og 150 gram, så dets inerti kan holde svingningen rolig, medens du til brug på landkort eller andet mere detailleret arbejde skal bruge et lettere lod - ned til omkring 15 gram eller deromkring - der kan reagere hurtigt på små ændringer i håndens bevægelser. Man kan forøge vægten af et lod ved at hænge små stykker bly på, men det bliver ikke så let at reducere vægten, det er simplere at anlægge en samling af lodder. Mine går fra 8 gram til 150 gram i messing, stål, træ og plastic, men jeg vil indrømme, at jeg behøver ikke så mange. Hvis man kun har råd til eller kan finde et pendullod, så husk, at et tungt i reglen er mere brugbart end et let; men jeg er klar over, at det i nogen grad kommer an på, hvad du kan finde.
Justering af snorens længde er vigtig, i så høj grad, at en forfatter har helliget emnet et helt kapitel. Den optimale længde på snoren afhænger af loddets vægt og hvad der kun kan kaldes den naturlige frekvens i operatørens hånd. For at tage en sammenligning: når man skal slå et søm i med en hammer, så vil de fleste mennesker slå på det med korte, regelmæssige mellemrum, og det kan sammenlignes med hastigheden af et pendulsving. Hyppigheden af slag med hammeren vil afhænge dels af dens vægt dels af den effektive længde af dens skaft og endelig af en del legemlige betingelser såsom håndleddets styrke, den anvendte kraft, osv., hvad der alt sammen summerer sig op til en naturlig resonans eller frekvens. Så med et pendul er den første af disse betingelser ret iøjnefaldende: jo tungere loddet er, jo længere tid bruges til svinget og længden af snoren må derfor være tilsvarende længere. I gennemsnit må længden for et 120 grams lod være omkring 11-13 cm, mens snoren skal være nærmere 4 cm til et 15 grams lod. Men det er hvad du kunne kalde grovjusteringen af pendulet, så du må rette snorens længde ind, til den præcist svarer til svingets hastighed med den naturlige resonans eller den naturlige bevægelse af hånden. Sænk eller løft loddet, til det føles helt rigtigt.

Hvis justeringen er helt forkert, vil du lægge mærke til, især med et tungt lod, at pendulets rotation er hoppende og klodset; hvis justeringen derimod er helt præcis, er svinget roligt og tilsyneladende ubesværet. Pendulet er også mere pålideligt som instrument, hvis det er rigtigt justeret, men heldigvis er det ikke så kritisk på begynderstadiet. At få justeringen rigtig er kun et spørgsmål om praktisk erfaring og efter lidt tid vil man opdage, at man kan tage ethvert pendul og automatisk holde det i den rigtige længde.

Variationer
De fleste penduler er lodder, der er ophængt i en snor (eller noget lignende), men fra tid til anden finder jeg nogle, der i stedet har et lod anbragt på en fjeder. En anden, jeg har brugt, bestod af en lang, elastisk pind, faktisk almindelig svejsetråd, med den ene ende i et håndtag. Begge disse arbejder på samme måde som et almindeligt pendul og skal justeres på samme måde af de samme grunde. Begge har den fordel at de kan bruges i en hvilken som helst vinkel. De bruges normalt med spidsen bort fra operatøren, til forskel fra det almindelige pendul, der kun kan hænge nedad. Begge har den ulempe, at de er vanskelige at bruge i retningsbestemt arbejde.

 


Retur til Artikelindex