Jordstråling, hva' er nu det? (Norsk artikel)


 
 

På åttitallet kom jeg over en artikkel i Illustrert vitenskap, som på en spennende måte forklare det fenomenet vi kjenner som jordstråling. Det er, som ett eksempel, jordstråling som gjør det mulig for noen mennesker å finne vann ved å bruke en såkalt "ønskekvist". Men hva er det egentlig som skjer? I det hele tatt, hvor kan man henvende seg for å få en seriøs veiledning om dette fenomenet.

Det er ikke så lett. Derfor har jeg her satt sammen informasjon som jeg har samlet over tid. Noe fra tidsskrifter, noe fra studiemateriell, og ikke minst fra folk som sitter på mye folkelig kompetanse om dette. I hovedsak er jordstråling et naturlig fenomen som blant annet er dokumentert av en herre med navn Hartmann. (Derav navnet Hartmann-nettet, som er beskrevet lengre ned).

Dette nettet av mikrobølge stråler omkranser hele kloden som ett nord-syd gående og øst-vest linjenett. "Dobbelt sone" linjene i vår del av verden er ca 30-50 cm brede og avstanden ligger normalt mellom 2 til 6 meter. Intensiteten varierer og med faste intervall går det linjer i dette nettet kravtigere enn andre. Det er dobbelt sonene som er interessante vedrørende plager og sykdom. Vi regner det som sikkert at fugler og mulig også andre dyr navigerer etter disse mikrobølge linjene. Man regner også med at det nye digitale mobiltelefon nettet GSM, forstyrrer dyrenes navigerings mekanismer. Dette som en forklaring på hvorfor noen trekkfugler, plutselig og uten grunn de siste årene, har feil navigert og landet på feil breddegrad.

Det eksisterer også ett tilsvarende nettverk kalt Currygitteret etter en viss herre ved navn Curry. Dette ligger i hovedregel 45 grader dreiet i forhold til nord-syd nettet. Dette feltet er ikke så stabilt som Hartmann nettet, og det er også mer følsomt for høyspent ledninger og tilsvarende.

Det forekommer også strålingskilder fra verdensrommet. Mikrobølger går igjennom atmosfæren, trenger inn i jorden hvor de reflekteres tilbake. Treffer disse vann spesielt, endres spesielle mikrobølge effekter, og blir skadelige for oss mennesker.

Strålingen fra Hartmann-nettet og fra rommet er i utgangspunktet harmløs. Men på samme måte som solstråler skader deg når de sentreres i ett brennglass, kan jordstrålene skape ubalanse i kroppens celler når de sentreres, eller mer riktig; endrer svingning og opppførsel når de treffer vann og vannårer i bevegelse. Vær klar over at vannårer dypt nede i bakken kan ha vann med stor hastighet. At vann i bevegelse kan påvirke elektromagnetiske felt, er bevist så det monner. En herre ved navn Faraday oppdaget dette for mange år siden, og nedfelte en fysisk lov som heter Faradays lov. Dette prinsippet, benyttes i mengdemålere for væske, og er i bruk i de fleste prosessbedrifter, vann og avløpsanlegg over hele verden.

Allerede i vikingtiden og i middelalderen var mennesker klar over de skader jordstråling kunne føre med seg. I tillegg også hvilken positiv virkning de kunne ha på et menneskes energi.

Eksempler på dette er lett å vise til. I vikingtiden benyttet man sauer for å finne ut hvor soverommene skulle plasseres i nye hus. De laget en innhegning og slapp sauene løs. Der sauene la seg til ro om natten var det fritt for skadelig jordstråling, og der ble soverommet plassert når huset ble reist. Hvorfor de gjorde dette og hva de egentlig visste om dette er uvisst, men du sover mer rolig og er mer utvilt når du er skjermet fra uheldig jordstråling. En test du selv kan utføre er å se hvor hunder legger seg og hvor katter legger seg. Hunder unngår plasser med skadelig stråling, og katter, -ja de opppsøker disse stedene av en eller annen grunn. Det gror også mer mose og krokete skjeve trær der uheldig stråling finnes.

For å finne positiv energi i Hartmann nettet, tenk på følgende; de fleste middelalderkirker har alteret plassert mitt i ett krysningspunkt av en nord-syd og en øst-vest linje, og kun på steder der to spesielt kraftige linjer krysser, dette gjelder blant annet også Nidarosdomen i Trondheim.

 

 


Retur til Artikelindex